Öppen Gård

Vi på Björröd har som mål att försöka arbeta nära konsumenten. Att försöka minska klyftan som vi upplever finns mellan bonden och konsumenten idag. Vi försöker göra detta genom att kapa alla mellanled och själva marknadsföra och leverera våra ägg direkt till butiken. Vi jobbar också med att ”öppna” upp vår gård och ett par gånger per år bjuda in våra kunder och konsumenter till en gårdsdag. Ofta samarbetar vi då med någon annan småskalig producent eller förening.

I gårdsgalleriet har vi ibland någon form av aktivitet som är kopplad till gården. Det kan vara temakvällar, foto utställningar, provsmakning av någon produkt, provsittning av traktorer eller visning av gården. Se efter på hemsidan när det händer något!