Kulturvandring

Våren och sommarens program för 2014

Pris
Vuxen 75 kr
Ungdom 20 kr
Barn gratis

Sedan vårvintern 2012 har vi arbetat med att ta fram och synligöra de spår av lämningar från människor som levt och verkat före oss på vår gård. Spåren är många och bara ligger där och väntar på att bli upptäckta. Det hör till vårt kulturarv, vårt ursprung och är viktiga att bevara. Det knyter ihop de gamla tiderna med de nya. Det är historia värd att kommas ihåg och berättas om, för att vi skall förstå vårt ursprung. För att kunna gå framåt och utvecklas måste man ibland först titta bakåt.

Nu är det tredje året vi arrangerar våra kulturpromenader på gården. Fokus ligger på gårdens historia men också 1700-1800 talets utveckling av jordbruket. Vi besöker kvarnresterna på berget och torplämningen i skogskanten. Under promenadens gång stannar vi till för berättande eller storytelling. Ibland ingår dikt, saga eller sägen. Vi intar också en kopp kaffe med dopp innan vi promenerar tillbaka till gården.

” Det är en mäktig känsla att veta att många, många människor har levt och verkat på vår gård och i vår by långt före oss. Jag ryser nästan när jag tänker på att vi idag brukar och odlar på samma fält, i samma jord. Som odlats av andra under flera hundra år före vår tid. Jag känner en oerhört stor respekt för de människor som slet med jorden för att överleva av vad den gav. Naturen har så mycket att berätta. Tänk, att spåren fortfarande finns kvar. De ligger där under naturens gröna täcke och väntar på att bli upptäckta av någon som är intresserad och vill berätta.”