Hem

Björröds Ägg är en gård utanför Kungälv som bedrivit småskalig äggproduktion sedan 1999. Viktiga ledord i vårt arbete är småskalighet, kvalitet, närhet, miljön, service och hönans livsrum.

Gårdens marker består av både åker, bete/vall och skog. Vi odlar både spannmål och vall som hönsen äter av. Vi odlar våra marker ekologiskt.

Vi packar alla äggen själva i vårt packeri och levererar sedan direkt till kund. Vi har också en liten gårdsbutik på gården.

Vi vill också arbeta öppet och nära konsumenten. Vi vill öppna upp och bjuda in kunden till vår gård under kontrollerade former och med hänsyn till rådande smittskyddsregler.

Björröd är inte bara höns och ägg utan även ett stycke historia. Björröd som by fanns redan i början av 1500-talet. På gårdens marker finns flera lämningar från olika tider.

Vårt lantbruksföretag och arbete består därför av olika delar:

  • Hönsen och äggproduktionen
  • Packeriet
  • Odlingen
  • Gårdsbutik
  • Öppen Gård – Galleri och gårdsmuseum.
  • Kulturvandringar
  • Marias Skafferi